Om HK Eidsberg

HK Eidsberg stiftet 2012, – klubben har som mål å samle all håndballaktivitet i Eidsberg kommune.

HK Eidsberg skal gjenkjennes som en «breddeklubb» innen de sportslige aspekt.

Med bredde menes at spiller og aktivitet er i fokus uansett sportslig nivå. Mestring og utvikling av enkelt spiller skal vektlegges slik at laget får best mulig vilkår for å oppnå sportslige målsetninger.

En håndballklubb i kommunen gir muligheten for å nyttiggjøre menneskelige- og økonomiske ressurser langt større. Med en klubb kan man oppnå et større kollegialt fellesskap både blant;

  • spillere
  • trenere og oppmenn
  • barnekampledere og dommere
  • veiledere og observatører
  • styremedlemmer og dets undergrupper
  • foreldregrupper og supportere
  • sponsorer og samarbeidspartnere